הרצאות

הרצאות

מושגים בתחום תכן מסעות

שתית
מיון ודירוג
מת"ק
צפיפות
גבולות פלסטיות ונזילות
אגרגט
מצע ואגו"מ
אספלט

הרכב התערובת האספלטית

סוגי תערובות
מאפייני התערובות האספלטיות
מרשל ו-SUPERPAVE
ביטומן וסוגיו
ריסוס יסוד ומאחה

מאפייני תכן מסעה גמישה

מת"ק תכנוני
נוסחת המת"ק המורחבת
עקרון הנזק המצטבר (חוק מינר)
FLEX DESIGN
התעייפות וחריצה
כשלים אופייניים
דגשי ביצוע

עקרונות לתכנון מסעה קשיחה

סוגי מסעות קשיחות
מידות אופייניות לפלטות בטון
סוגי מישקים
כשלים אופייניים
דגשי ביצוע