המלצות

Recommendations

"Eng. Dori Alkalay has collaborated with Galilee international management Institute several times by lecturing to our participants who are high level officials in their countries. Dory has passed on his vast knowledge in the field of Road Construction."

Yael Benisty, Galilee International Management Institute
משרד הבטחון   netivey120  עמי מתום   קבוצת גדיש  GALILEE    עיריית גדרה   רשות שדות התעופה  pal120   הרשות הלאומית להסמכת מעבדותdrachim70